Dyrektor szkoły: mgr Artur Śniegucki

Zastępca dyrektora szkoły: mgr Małgorzata Winiarczyk