Miło mi poinformować, że nasza szkoła zawarła porozumienie z firmą Microsoft na mocy którego możemy zaoferować naszym uczniom i nauczycielom bezpłatny pakiet Office 365 Education w wersji A1.

Uczniowie i nauczyciele uzyskują dostęp do flagowych aplikacji Word, Excel i PowerPoint. Ponadto wszyscy zyskują dostęp do znanego klienta poczty elektronicznej Outlook o rozmiarze 50 GB, miejsca na dysku wirtualnym o nieograniczonej pojemności. Warsztat nauczyciela może być wzbogacony o aplikacje do pracy zespołowej, wideokonferencji i tworzenia witryn www.

Masz prawo do bezpłatnego korzystania z chmurowych wersji  podstawowych aplikacji. Na dowolnym sprzęcie komputerowym - PC , tablet i telefon. W dowolnym systemie informatycznym - iOS, Windows, Android i Linux. Ale uwaga! Brak możliwości fizycznej instalacji na własnym sprzęcie.

Dostęp jest bezpłatny. Zasady korzystania omówione są w regulaminie. Każdy uczeń i nauczyciel ma prawo do jednego konta w chmurze. Procedura uzyskania dostępu do usługi jest omówiona w regulaminie.

 Regulamin usługi Microsoft Office 365 dla Uczniów i Nauczycieli.

Załącznik nr 1 - zgoda przedstawiciela ustawowego.